Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1423 Pisarz: 18 Numer roty: 843
Induccio Nicolai de Strzeszewo erga Bogel de Corzqwi: primus Vincencius de Raszewy, secundus Bronissius de Cromolicze, tercius Johannes Szarpąthsky, quartus Bartholomeus de Pruszy, quintus Vÿslaus de Sczyszewo, sextus Thomko de Szuchorzewo. — Sequitur rotha:

Jaco ... conya
nyeucradl [a] (Bogyel) (chaʃebnya) (rzecza) any mu ʃzawyna
dogroda nÿeraczyl othen gÿʃtý
Conÿ