Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1423 Pisarz: 18 Numer roty: 841
Induccio Lewcowo: primus Paulus de Szowyna Orlyk, secundus Laurencius de ibidem, tercius Przeczslaus de Cotharby, quartus Janussius de Cotharby, quintus Laurencius de Szowyna, sextus Jacussius Cuch de ibidem. — Sequitur rotha:

Iʃʃze Marcuʃʃz newʃzonl poʃʃzwey
Szenne appoʃʃzetrʃʃze maczcowey
poczynaczcze grzywen groʃʃi ani
gych wʃzithka yma