Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1423 Pisarz: 18 Numer roty: 840
Induccio Corzqui: primus Janussius de Cotharbi, secundus Johannes Rzecthy de Strzedzewo, tercius Paulus de Bogwedzewicze, quartus Wbislaus de Cotharbi, quintus Janussius de ibidem, sextus Wyslaus de Paczynowicze:

Jaco potra neobʃzylal bogel po
obʃzadzanu przyaczol abymu po
momogl na ʃʃzyna prawa