Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1423 Pisarz: 18 Numer roty: 839
Item Pudko de Szÿrnikÿ ducit testes erga nobilem Johannem Vilxicze: primus Mathias de Chwalanczycze, secundus Nicolaus de Yelitowo, tercius filius Laskowske Stanislaus, qui fuerunt presentes, et in istis satis habuit. — Rotha:

ÿakoʃmÿ bÿli przÿtem atýeʃt
czo [vczil] vczinil pudek czoʃʃo
vczÿnil to vczÿnil zaÿanowÿm
poczatkem ýʃʃe naprzod nam
mÿecza dobÿl ýʃʃekl