Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1423 Pisarz: 18 Numer roty: 837
Induccio testium virtuose Nastcze de Woyslawicze erga Mathiam de Modla: primus Augustinus, qui fuit presens, de Walissowicze, secundus Byeniess de ibidem, testis, tercius Dominicus, qui fuit presens, quartus Nicolaus Gussowicze de Voyslavicze, testis, quintus Stanislaus de Walissovicze dictus Valicha, sextus Johannes de Woyslavicze. — Rotha:

ÿʃʃe ÿeʃt ...
ʃzaʃtawÿl ýeʃt naʃtcze plo
ʃʃÿ dwÿe wtrzech grzwnach
ʃʃemʃkých ÿwʃoral ÿe ...