Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1423 Pisarz: 18 Numer roty: 836
Induccio Prussy contra Martinum kmethonem de Kayewo. — Sequitur rotha:

yʃzye Maczey ne
popobral gÿmena marczýnowa
cʃzoʃz namarczyna ʃzluchalo (po
) (rodzenem) (ʃzynowczø) alle
czom pobral thom pobral czʃo
namø mathkø ʃzluchlalo


Secuntur testes: primus Dobco de Minori Galanský, secundus Stanislaus de Maiori Galansky, tercius Dobrogost de Minori Galanský, quartus Paulus de Pawlowo Maiori filius Jacobi, quintus Clemens de Prussy, sextus Andreas de Jastculkÿ.