Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1422 Pisarz: 18 Numer roty: 831
Sequitur rotha contra Vbislaum de Cotharbi et Vislaum de Bobrzanowo:

Taco naym pomoʃzy
Jaco themu minnala trzÿ latha
reckoyemʃtwu cʃzo[m] bil viʃlaw ran
czil vbiʃlaowi Szathtrzÿ grziwný
...


primus Michael de Cuczko, secundus Johannes de ibidem, tercius Nicolaus de ibidem, quartus Johannes filius Piwonsky de Scudla, quintus Paulus Orlik de Szowyna, sextus Stanislaus filius Pauli de Chorzewo.