Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1422 Pisarz: 18 Numer roty: 830
Rotha:

Jaco tho ʃwÿathczemy ÿʃze chleboÿethcze panÿe ... Jacotho ʃwýathczemÿ [a] ýaco Chle
boÿethcza panÿe phÿebronÿe ne
pocradl ÿmÿenýa Crzczonowa anÿ
wÿeÿ dom wnÿoʃl anÿthego vʃzith
ek ma [tych rzeczÿ] tako dobyý
ch rzeczý yaco trzýdzeʃczÿ grziw
yen aný ʃzÿeÿ kaʃnýa anÿ ʃzÿeÿ wÿdze
nÿm


Induccio Cothlino: primus Przethslaus de Cotharby, secundus Przethslaus de Pruszi, tercius Bartholomeus de ibidem, quartus Mathias de ibidem, quintus Martinus de Strzedzewo, sextus Petrus filius Zayacz de Cothlino.