Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1422 Pisarz: 18 Numer roty: 828
[Induccio Johannis de Lang erga Swasconem de Buscowo]: primus Mscziszek de Scrzÿpna, secundus Albertus de Clÿchowo, tercius Martinus de Strzedzepho filio Stephani, quartus Johannes Clÿchowskÿ, quintus Ptalomeus de Strzedzewo filius Stephani, sextus Szobec de Camyon. — Rotha:

Jaco tho ʃwatczýemÿ ÿaco tha
grobla nÿeÿeʃth powÿʃzona
od pana [Jana lasky] Swasca
popana [Janowym] (nicolayow) przedanÿ puʃto
alÿe ʃtoý wʃwoýe wÿerze