Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1421 Pisarz: 18 Numer roty: 826
Idem contra eandem iurare debet ad eosdem terminos. — Rotha:

Thako mÿ pomoʃzÿ bog Jako ... nedala (mÿ) dzeʃʃanczÿ
grzÿweÿ (gr.) kthoremÿ obedzala dacz aʃz vmarla