Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1421 Pisarz: 18 Numer roty: 825
Sircowo. Sic iurabit nobilis Nicolaus de Tharzicza erga dominam Hedwigim de Sircowo in proximis particularibus terminis. — Rotha:

Tako mi pomoʃzy bog etc. Jako ... neʃaplaczila mÿ
koną ýako pancz grzÿwen thʃʃo mÿ
ʃdechl naÿeÿ ʃluʃbe