Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1419 Pisarz: 18 Numer roty: 823
Induccio Pruszy nobilis Martini erga Bogussium de ibidem: primus Peregrinus de Pruszy, secundus Jacussius de Wsczonowo, qui pecunias in domum portaverunt. — Rotha:

Thako nam pomozÿ bog Jakoʃzmÿ
penacza noʃzÿlÿ ... [na] wten dzen ÿako Marczinowý roku dal
aon wdomu wtenczaʃʃz nebil