Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1419 Pisarz: 18 Numer roty: 822


Iʃʃzeým roʃczelyl thedobrowe
ʃzym brathem ʃzmroʃkeym
atho cʃzom orayl thom orayl
mymo troya trzy lath athedi
ʃze miroʃzeyk opekal czʃomi
ʃze loʃzem doʃtala


Sequitur Rotha. Primus Andreas de Prussy, secundus Thomas de Clichowo, tercius Albertus de Meskowo, quartus Petrus de Strzamicze, quintus Nicolaus de Jaroczyno, sextus Stephanus de Nedzanowo.