Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1419 Pisarz: 18 Numer roty: 821


ýako potr [newÿk] nÿewÿkradl rze
czÿ tako dobrých ÿako pyacz Grzý
wen ʃdomu Micolaÿowego [bliʃkoʃczÿ
Janoweÿ] czʃo naÿana bliʃcoʃcya przýʃlo
...