Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1427 Pisarz: 17 Numer roty: 819
Sequitur rotha de Szaborowycze Mercussii:

Jaco przecz
ʃlaw newnoʃl dwudzeʃtu grzýuen
dwom ʃzwey ʃzonÿ adoczoth(e)k [y] Mer
cuʃchowy [czothky ÿego] ʃzwey ocz
czÿʃznÿ


Induccio Szaborowicze: primus Blassius de Westrza, Stephanus de Canschicze, tercius Otha de Modla, quartus Petrus de Lathowycze, quintus Stanislaus de Woyslawycze, sextus de ibidem Stanislaus alias Marczýnowÿcz.