Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1427 Pisarz: 17 Numer roty: 818
Sequitur rotha Kalis:

Jaco (Jurek) tey payney ancze ʃzyenye
lulytowey nyczʃ newÿnowath
pottrzech leczech aʃz dawnoʃcz ʃzem
ʃka wÿʃla


Induccio testium Szmilowo contra Annam de Kalis: primus Naczko de Czechla, secundus Andreas de Pothcocze, tercius Andreas de Bogwedzewycze, quartus Laurencius de Czechel, quintus Johannes de Przybislawicze, sextus Andreas de ....