Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1427 Pisarz: 17 Numer roty: 817
Sequitur rotha Szaborowÿcze:

Jaco przeczʃlaw vnoʃzl dwadzeʃcza
Grzywen ʃzwey oczczyʃný yʃzwego
gymena Nathe [drzyeʃ] dzyedzyný
octhorą gÿ katherzą Sdzynycz
poʃzwala