Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1425 Pisarz: 17 Numer roty: 816
Gorzeczskÿ. Item sic iurabit Katherina kmethonissa de Bylacowo cras ante meridiem:

thaco my etc. Jaco mi
colay mego meʃʃza ʃzabil yoth
negogo ʃtrzaczø