Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1423 Pisarz: 17 Numer roty: 807


Jaco tho ʃwathczÿmi Jacoyeʃt Jan
wyczerʃzal dztherczeʃʃczý lath ytrzʃý
othʃzwego brada ʃtrzynego rodzonego
the dzancz dzedzÿny czʃo nayn
ʃzalowal maczeyk ʃzmagnuʃʃzewicz


Induccio Carssy: primus Nicolaus de Carssy, secundus Nicolaus de Galansky Szadolcowicz, tercius Stanislaus filius Anne de Galansky, quartus Nicolaus de Yelithowo dictus Cothnÿ, quintus Nicolaus de Galanskÿ Luboczycz, sextus Johannes de Carssy Trawin.