Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1423 Pisarz: 17 Numer roty: 806
Sequitur rotha Przybislawicze:

Jaco tho ʃwathczimi iaco micolay
natha dzelniczo czʃo nayÿ Jan ʃza
lowal dayl nane dwe grziwn<...>
poʃʃzpolithych pannadzy