Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1423 Pisarz: 17 Numer roty: 805


Jaco tho ʃwathczymi Jaco Dzer
ʃʃzek carʃʃzʃky czʃo bral czoʃʃze
wlleʃʃze panna derʃka thoye pra
l wʃʃzem leʃʃze atho graniczom
niczʃz newacz