Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1423 Pisarz: 17 Numer roty: 804
Induccio testium Chrostowo: primus Petrus Lesszensky, secundus Derslaus de Bandzeschyno, tercius Jacussius de Phalanczicze, quartus de Latowicze, quintus Stralek de Cansschicze, sextus Nicolaus Orzrzech de Pothcocze. — Sequitur rotha:

Jaco tho ʃwathczymy Jaco mico
lay neucrathl Andrzeyowy
oʃʃzmora Swÿny any theco
wʃʃuthka yma iaco dwe
grzywen