Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1422 Pisarz: 17 Numer roty: 803
Induccio Glosky contra Nicolaum Parusz de ibidem: primus Mathias de Curowo filius Szyle, secundus Jacussius de Cotharby, tercius Wbislaus in ibidem, quartus Naczeyk de Czechla, quintus Petrus de Glosky, sextus Dobco de Szacowo:

Iʃʃze them chroʃt czʃoy mne Miccolay
Paruʃʃz wneym wczødzal then
ya mimo trzidzeʃczy lath Spo
koyem dzerʃayl