Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1422 Pisarz: 17 Numer roty: 799
Induccio Glosky: primus Laurentius de Glosky, qui fuit in presencia, secundus Nicolaus de Tursko, qui eciam fuit in presencia, tercius Nicolaus Chrosthowsky, testis, quartus Bogel de Corzqui, quintus Michael de Cothoyeczsko, sextus Martinus de Cusszyno. — Sequitur rotha:

Jacoʃʃzmi przitem bili Jaco[ʃʃzmy]
micolay nedayl ran thaʃʃzowý
aczbý czʃo wczynil tho wczynil
szayego poczethkem yʃʃmu pir
wey rana dayl