Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1420 Pisarz: 17 Numer roty: 795
Induccio Baranowo contra Grzimkam de ibidem: primus Symon de Szardowo, secundus Johannes de Wssczonowo, tercius Nicolaus de Corzqui, quartus Petrus de Chorzewo, quintus Wyssko de Przedzyno, sextus Bogussius de Przedzyno sororis germanus, quem pars acceptavit. Sequitur rotha:

Jaco grzimka gwaltelm moczu
wÿbegla ʃzuego domu ʃzamo
cz(w)artha thaco dobrimý Jaco ʃzama
y(o)dbyla bydlo czʃo gy maczeyk
ʃzayol ʃzwoym ʃzicze