Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1420 Pisarz: 17 Numer roty: 792
Induccio Pothcocze contra Philipum kmethonem de Sliwniky: primus Janusius de Jelithowo, secundus Philipus de ibidem, tercius Janussius, quartus Miroslaus de ibidem, quintus Jacussz filius eiusdem, sextus Wincencius de Latowo:

yʃze tho ʃwâthczymy Jaco micolay
nedayl philipowÿ trzʃʃzy ran alle
czʃo wczynil tho wczynil ʃzaygego
poczothkem (yrancze) yrâcze ʃzon nany wʃzo
ly ...