Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1420 Pisarz: 17 Numer roty: 790
Induccio Cowalewo contra Nicolaum de Szlawyno: primus Laurencius de Przibislawicze, secundus Nicolaus de Galansky fratrem amitalem germanum, cum quo pars amittero non vult, tercius Petrus de Curowo, quartus Laurencius de Woyslawicze, quintus Johannes de ibidem, sextus Jasko de ibidem. — Sequitur rotha:

Jaco mycolaÿow ʃzyn neu
cradl mycolayowy roʃzuʃtowi
zayocza przecharthy any tego
wʃzythka ÿma