Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1402 Pisarz: 2 Numer roty: 79
...ras Sal... Sapa... S..s de Cotarbÿ, Stanislaus de Curowo, Andr.eas de Westrza, Swathoslaus de Rekthy, Nicolaus de Galanskÿ. — Rotha :

[yako tho] yakoʃmi przitem bili ÿako
potroui wʃdan rok [yʃ] ywʃtalgÿ ʃprawne