Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1420 Pisarz: 17 Numer roty: 789
[Induccio Szmosszewo contra Nicolaum de Bodzathky: primus Wech de Szobrambyno, secundus Dzyssus de Mirowcze, tercius Crzywoszond de Tymenecz Abrahe, quartus Teodor de Caczky, quintus Laurencius de Boguslawicze, sextus Wysko de Wardanssyno. — Sequitur rotha]:

Jaco panÿ dorothea neyma
petrowich ʃzýna ʃzwego nadze
czyne (yʃzwey) yego pannancze przeoth
ʃʃzalowaným micolayowym