Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1420 Pisarz: 17 Numer roty: 786
Induccio Czechel contra Agnetham de Czechla: primus Dzywisz de Czechla, secundus Wbislaus de Cotharby, tercius Przeczslaus de ibidem, quartus Janussius de ibidem, quintus Johannes de Szowyna, sextus Pasco de ibidem:

yʃʃze maczeyk wydzerʃlal rolu
yʃzeliʃzko mimo trzy latha cz(o)ʃz
mu Agneʃka yego ceʃcza (w) poʃzacze
dala