Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1420 Pisarz: 17 Numer roty: 785
Induccio Czechel contra Wincencium de Curowo: primus Johannes de Szowyna, secundus Barthossius de ibidem, tercius Johannes de Bobry, quartus Mathias de Gnasdowo olim de Czechla, quintus Naczko de Glosky, sextus Bogeyl de Szowyna. — Sequitur rotha:

yʃʃze Staniʃlaw ʃczechla neu
crald poczø ʃtroyn maʃza taco
dobre iaco trzy grzywny ani
ch wʃʃzithka yma Iʃʃze
Staniʃlaw ʃczechla neyʃzal
Swich kony doweczka pome
ʃzo anÿego doyego doma
neʃzona any thego wʃʃzithka
yma