Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer





Lokalizacja: KL Rok: 1420 Pisarz: 17 Numer roty: 784
Induccio Galansky contra Petrum de Pawlowo Maiori: primus Martinus de Jastkulky, secundus Badzybor de Czechla, tercius Nicolaus de Curowo Cothowicz, Johannes de Nedzanowo, quintus Nicolaus Zyla de Czechla, sextus Jaroslaus de Carssy. — Sequitur rotha:

yʃʃze yeʃt wbiʃlaw wycupil
vmicola liʃth ʃzoyw vlonda
athego wycupena yeʃt they
roley wiʃtrzimana othego
wicupena dothychmaʃt aliʃta
tego ne