Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1420 Pisarz: 17 Numer roty: 783
Induccio Bodzathky contra Meczslaum de Sluskowo: primus Stanislaus de Czechla, secundus Johannes de Galansky, tercius Paulus de Cothoyeczsko, quartus Benak de Galansky, quintus Janussius de Galansky, sextus Martinus de Czechla. — Sequitur rotha:

yʃʃze Jacuʃʃz nepocrathl L.
drzewa Meczkowi choʃʃzebnu
rzeczu any thego wʃzythka
yma