Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1420 Pisarz: 17 Numer roty: 782
Induccio Pssary contra Msczichnam de Cowalewo: primus Stanislaus de Przedzyno, quem ductor dixit fore ante flumen, secundus Jacobus de ibidem, tercius Johannes de Corzenewo, quartus Symon de Szmardowo, quintus Nicolaus de Przedzyno, sextus Wyslaus de ibidem. — Sequitur rotha:

yʃʃze Abraham prarʃky przede
ʃtrzeymi lathi then ʃtaw
ʃzaʃthawyl awthich trzech
leczey grobey nepowyʃzal