Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1420 Pisarz: 17 Numer roty: 779
Induccio Barthodzee contra Nicolaum de Bodzathky: primus Janussius de Czirbyno, secundus Nicolaus de ibidem, tercius Stanislaus de Boguslawicze, quartus Laurencius de ibidem, quintus Jerandus de Godzethkowo, sextus Petrus de Godzethcowo.

Jaco tho etc. Jaco pan bochnek
nekaʃzal any yego radu ʃza<...>
nepoʃʃzono micolayowý