Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1420 Pisarz: 17 Numer roty: 777
Induccio Szadzyny contra Katherinam de Godzesszewo: primus Mroczko de Mroczkowicze, qui fuit, Grzymala de ibidem in testimonium, tercius Dobco de Potrachowicze, [quartus Janussius de Swasschowicze, quintus Stanislaus de Szadzyny, sextus] quintus dominus Andreas plebanus in Preczsko pro tribus, quem solus Stanislaus Scarsszewsky acceptavit, cum quo Jacca de Szadzyny. — Sequitur rotha:

Jaco Jacuʃz Jacca neodbýl
katherznÿ kmothownÿ otprawa
... gwalthem ...