Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1420 Pisarz: 17 Numer roty: 772
Idem iurabit contra Prossznam de Lubon:

Jacoʃzmÿa nygdy proʃʃzny neʃzal
poʃʃzwew orenczu anyʃʃze mu
kon ʃkaʃzlm Jaco dwadzeʃcza grzy
wen