Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1402 Pisarz: 2 Numer roty: 77
Janusius ducit testes de Leskowo contra scultetum de Sarbiczsko: Item Johannes de Mroczkouicze, Bernardus de ibidem, Mathias de Costrzeuicze, Derslaus de Sulimowo, Jacusius de Cotarbý, Hwbislaus de ibidem. — Rotha:

ÿako Janus cʃzo ÿal wʃzlotiʃow dom tho ÿal
ʃprawem alemu neucinil gwaltu