Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1420 Pisarz: 17 Numer roty: 760
Iuramentum Walisszewicze:

Jaco (czʃo) zechna ʃzalowala naal
ʃbethe ooʃzm grzywen tha oʃzm
grziwen yeʃzt [th] wthich dwu
czeʃtu grziwen czʃo liʃt pana
ʃtaroʃczyn mowy