Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1402 Pisarz: 2 Numer roty: 76
Testes Hwbislai de Galanskÿ contra Alskam: item de Cechla Johannes, Nicolaus de Paulowo, Johannes de Carsy, Andreas de Cwrowo, Martinus de Galanskÿ, Johannes de Paulowo. — Rotha:

yako hwbiʃlaw poloʃzil nagalanʃkÿ
dwenaʃcze [na]