Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1420 Pisarz: 17 Numer roty: 758
Induccio Szagorzyno contra virtuosam Helenam de Clisszewo: primus Stephanus de Cothoyeczsko, secundus Michael de Naczeslawicze, tercius Nicolaus de Galansky, quartus Jacussius de Malczewo, Jacussius de Sczeluczyno, sextus Stephanus de Grzibowo. — Sequitur rotha:

Jaco tho ʃwathczymi yʃʃze thą
grobu czoʃø ʃzalowala pany [Mar
ʃʃzelewʃka] cliʃʃzewʃka napanø M.
mymo trzʃy latha derʃzy ...
yʃʃzey nepowyʃzana