Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1420 Pisarz: 17 Numer roty: 757
Induccio testium Galansky. Choczymir de Galansky contra Nicolaum de ibidem: primus Falislaus de Rompczyno, secundus Szwema de Scuri, tercius Benasz de Walisszewicze, quartus Nicolaus Potrcowicz de Chlewo, quintus Jarnoldus Corzeniczsky, sextus Nicolaus de Stoyanowo filius Szweme. — Rotha:

Jaco Choczymir neyma nÿczʃzey
(wyʃʃzey) ktey dzâʃczy czʃoʃʃz byla maczerzyna
yedlo tho czoʃʃz wyʃʃznan XXVI
... ahoczczyʃʃzny ... kczemu Micolay
prawo mayl