Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1420 Pisarz: 17 Numer roty: 755
Induccio Szowyna. Contra dominam Agnetham de Galansky: primus Philippus de Szowyna, secundus {Wrosscowicz} Cuch de ibidem, tercius Rogal de ibidem, quartus Nicolaus de Przibislawicze, sextus Janussius de Cotharby. — Rotha:

Jaco ... ranczýla ʃzwym
meʃzem poʃpolythu ranku Janowÿ
przybiʃlawÿcz ...