Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1420 Pisarz: 17 Numer roty: 752
Induccio Szmosszewo. Stanislaus de Szmoszewo contra kmethonem de Gadowo: primus Laurencius de Szowyna, secundus Nicolaus Victoris de ibidem, tercius Paulus de Cothoyeczsko, quartus Thomas de Boguslawicze, quintus Petrus de Bogwedzewicze, sextus Janussius de Cotharby.

Jaco Staniʃlaw kmeczowy danathowy
nedayl rayn [nyʃz] (ale) aczby czʃo wczy<...>
(tho) (vczynil) zayego poczothkem yʃzmu zabe<...>
droke yranimu pyrwey da<..> <...>
pomoczniky