Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1420 Pisarz: 17 Numer roty: 748
Induccio Jaroczyno. Nobilis Anne de Jaroczyno contra kmethones de Tykadlowo: Abraham de Glowczyno, secundus Petrus Podlesszin de ibidem, tercius Siluester de Clichowo, quartus Clemens de Glowczyno, quintus Petrus de Clichowo, sextus Mathias de ibidem. — Rotha:

Iʃʃze pany anna ...
Borowczevo oneʃʃzaczyla kmeczý
wtikadlowe nagrzywne platu
ʃzawʃzithky poplathky ʃzawo
yenne yʃʃzaporadlne [aʃcz]
aczʃzo wyʃzla ʃznych woynngo
y poradlego thego neymala
Srzâczycz (gÿm) naczynʃz