Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1428 Pisarz: 16 Numer roty: 737
Rota

yako tho ʃwyadczø yako opath yʃcon
ventem [l] ieʃt wyecugiʃtim panem
dzedzýni thurze (otedrzidzeʃczi) (lath) gedno czʃo gye bil
poʃzicil panu Jaʃzkowý y gego pa
nyeÿ tho ʃye ʃaʃzye gemu wro
czila