Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1428 Pisarz: 16 Numer roty: 736
Rotha testium subscriptorum:

Tako nam pomoʃzý bog etc. yako
tho ʃwyadczø yako pyotr Camp
ʃký przedal gýmýenye ʃwoye y
katharzinino ʃwe ʃynowice zte
giʃte katherzini wugyem (dzerʃkem) radø
y przýwolenim, a wten czaʃ gdi
przedal nyebil dzelen zbratem
ʃwim aný zkatharzinø ʃwø
ʃynowyczø