Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1428 Pisarz: 16 Numer roty: 735
Rotha, qua iurabit ad proximos terminos particulares Marcussius de Tursko ad instanciam Mathie de Chodubky:

Tako mý etc. yakom
ÿa nýe ʃachowal pomeÿ ʃzenýe
ʃzmerczy nycz they wýprawý y
bidla y ʃzrebra odzenýa ÿʃlotha
yako dwadzeʃcza grzywen, mýmo
tho czʃo mý prawo ʃcazalo