Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1428 Pisarz: 16 Numer roty: 734
Rotha testium subscriptorum:

Tako nam etc. yako marcuʃz
nyewʃzyąl dwudzeʃtu grzÿwen
[poʃwe] po machnye poʃweÿ
ʃzenÿe zgeÿ oczyʃny anÿ tha
dwadzeʃcza grzýwýen geý bila


Testes Marcussii de Lewcowo contra Mathiam de Chodubkÿ: primus Thomislaus de Jelitowo, secundus Clemens de Proslÿno, tercius Johannes de Carsÿ, quartus Swasco de Carszi, quintus Laurencius de Jelithowo, sextus Derslaus de Weworczino.