Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1428 Pisarz: 16 Numer roty: 731
Rotha, qua iurabit nobilis Nicolaus Slupský erga magnificum dominum Mathiam de Labischin palatinum Brestensem ad proximos terminos particulares in Kczyna:

Tako mý pomoʃzy bog etc. yakom Ja nye
ranczil panu Woÿewodzýe za Ja
cuʃza crolicowʃkego, by mýal
przywyeʃcz [p] nýnyeÿʃzego pana
kaliʃkego czʃo wten czaʃ bil cho
røʃzim a pana pýotra budziʃlaw
ʃkego aczi bi bili mýeli prziʃzyâdz
yako rotha omawyala, pod(e)ʃtem
grzywen naporoczky do kczÿnÿa
anÿm go ʃprawa wÿwyodl